เครื่องกรองน้ำคุณภาพ
ที่ใส่ใจสุขภาพคุณ

Colandas

กว่า 25 ปี กับหลายแสนครัวเรือน ที่เครื่องกรองน้ำ Colandas ได้มีโอกาส ให้บริการพี่น้องชาวไทยได้มีน้ำสะอาดเพื่อ อุปโภคและบริโภคภายในครัวเรือน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตเครื่องกรองน้ำคุณภาพดี ในราคายุติธรรม ด้วยปณิธานนี้เราจะมุ่งมั่นและไม่หยุดพัฒนาสินค้าภายใต้ แบรนด์ Colandas ให้ก้าวไกลในระดับเอเชีย

บริษัท แอ๊ปโซลูท ซัพพลาย จำกัด

บริษัท แอ๊ปโซลูท ซัพพลาย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อ ผลิตและประกอบ เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำและอะไหล่เครื่องกรองน้ำ เรามุ่งมันที่จะผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จัดจำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผล ทางเรามีความมุ่งหวังเป็นอย่างมากในการที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพดี ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อให้ทุกคน มีน้ำดื่มที่สะอาด

นโยบายรับตัวแทนจำหน่าย

การกระจายสินค้า ภายใต้ตราสินค้า Colandas ทางเราต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากขึ้นในหลายจังหวัด โดยในช่วงแรก เราขอมุ่งเน้นตัวแทนจำหน่ายจากจังหวัดดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ : เชียงใหม่ พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น นครราชสีมา
ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช ภูเก็ต

หากผู้สนใจท่านใดผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของเรา จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Colandas ในจังหวัดนั้นทั้นที นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีทีมตกแต่หน้าร้านเพื่อส่งเสริมการขายในแต่ละจังหวัดด้วย

Scroll to Top