HOW TO

TIPs & Article

การทดสอบประสิทธิภาพการกรอง คลอรีนในน้ำ
Chlorine Drop test

การทดสอบประสิทธิภาพการกรอง คลอรีนในน้ำ

โดยวิธีการ Chlorine Drop test

วิธีการทดสอบ

นำประปาที่ผ่านเครื่องกรองน้ำโคลันดาส Vs น้ำประปา
โดยนำน้ำทั้ง 2 จำนวน 20 มิลลิลิตร มาหยดน้ำยาทดสอบคลอรีน จำนวน 5 หยด

น้ำที่มีคลอรีนจะปรากฏ สีเหลือง โดยสีจะเข้มขึ้นตามปริมาณคลอรีน
และน้ำที่ปราศคลอรีน จำไม่มีสีเหลืองปรากฏขึ้น

ผลการทดสอบ

น้ำประปา เปลี่ยนสีเป็น “สีเหลืองและเข้มขึ้น” แสดงถึงมีคลอรีน

น้ำจากเครื่องกรองโคลันดาส 5 ขั้นตอน
แทบไม่มีสีเหลืองในน้ำปรากฏขึ้น

แสดงว่าเครื่องกรองน้ำโคลันดาส 5 ขั้นตอน สามารถกรองคลอรีนได้ในระดับดี
ทำให้คุณน้ำดื่ม หรือน้ำบริโภคที่ สะอาด ไม่มีกลิ่นคลอรีน ดื่มได้รสชาติดี

ดีกว่าเสมอ...เมื่อน้ำสะอาด ด้วยเครื่องกรองน้ำ Colandas

#คุ้มค่า,#เครื่องกรองน้ำ,#โคลันดาส,#เครื่องกรองน้ำ,#น้ำดื่มสะอาด

สนใจสินค้าเครื่องกรองน้ำ ไส้กรอง และอะไหล่เครื่องกรองน้ำ
ของ Colandas ทุกรุ่น ติดต่อได้ที่
Social Share :
Scroll to Top