HOW TO

TIPs & Article

รู้หรือไม่ น้ำบาดาล น้ำกร่อย น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำขุ่น

รู้หรือไม่ น้ำบาดาล น้ำกร่อย น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำขุ่น

เมื่อกรองแล้ว สามารถดื่มได้  โดยทั่วไปน้ำข้างต้นนี้ มักจะมีตะกอน ผงดิน และกลิ่น

ฉะนั้นจึงต้องมีการกรองดัก เศษผง และกลิ่น เหล่านั้นก่อนลำดับหนึ่ง ก่อนเข้าเครื่องกรองน้ำระบบ RO เพื่อให้ไส้กรองต่างๆ ของเครื่องกรองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบกรอง RO ซึ่งสามารถกรองได้ถึง 0.001 ไมครอน จะทำให้น้ำที่ผ่านการกรองมานั้นเป็นน้ำบริสุทธิ์สามารถนำมาบริโภคและดื่มได้อย่างมั่นใจ  แต่สิ่งสำคัญต้องมั่นตรวจเช็กไส้กรองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพของเครื่องกรอง

ดีกว่าเสมอ…เมื่อน้ำสะอาดด้วย เครื่องกรองน้ำจากโคลันดาส

สนใจสินค้าเครื่องกรองน้ำ ไส้กรอง และอะไหล่เครื่องกรองน้ำ
ของ Colandas ทุกรุ่น ติดต่อได้ที่
Social Share :
Scroll to Top