HOW TO

TIPs & Article

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน (F5)

เครื่องกรองน้ำโคลันดาส 5 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้ำ Colandas รุ่น F5 สำหรับกรองน้ำดื่ม แบบ 5 ขั้นตอน กระบอกกรองน้ำผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง สามารถทนแรงดันได้มากกว่า 15 บาร์ มี 2 โอริง เพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ติดตั้งง่าย สามารถกรองกลิ่น และสารตกค้างในน้ำได้ดี

อุปกรณ์ในการติดตั้งมีดังนี้

 1. ชุดเครื่องกรอง F5
 2. PP 5 Micron
 3. GAC Carbon
 4. Block Carbon
 5. Post Carbon 10 นิ้ว
 6. Post Carbon 12 นิ้ว
 7. สายน้ำ 2 หุน ยาว 5 เมตร
 8. ที่ขันกระบอก
 9. น๊อตและพุก
 10. T-way/Ball Valves
 11. ชุดก๊อกน้ำ

วิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำรุ่น F5

 1. หมุนกระบอกออก แกะพลาสติกหุ้มไส้กรองออก
 2. ถอด Post carbon10″, 12″ ออก แล้วทำการติดตั้งเครื่องกรองน้ำในจุดที่ต้องการ และทำการยึดเครื่องกรองน้ำให้แน่นหนา
 3. หมุนกระบอกเข้ากับตัวเครื่องตามลับดับ ขันกระบอกให้แน่น
 4. ประกอบ Post Carbon เข้ากับตัวเครื่องกรองน้ำ
 5. พันเกลียว T-way กับ ball valve ประกอบเข้าด้วยกันต่อเข้ากับท่อประปา และต่อสายน้ำโยงไปที่ทางเข้าด้าน IN กระบอกแรก (PP)
 6. ทำการติดตั้งฉากยึดก๊อกตามจุดที่ต้องการ
 7. ประกอบก็อกเข้ากับฉากยึดก็อก และต่อสายน้ำโยงเข้ากับไส้กรองลำดับที่ 5 คือ Post Carbon
 8. ก่อนใช้งานเครื่องกรองน้ำควรทำการล้างระบบก่อนหนึ่งรอบ โดยการเปิดน้ำทิ้งเพื่อทำการล้างไส้กรอง ก่อนใช้งาน ประมาณ 15 – 20 นาทีหรือจนกว่าน้ำจะใส
Social Share :
Scroll to Top