HOW TO

TIPs & Article

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO

เครื่องกรองน้ำโคลันดาสระบบ RO

Colandas RO เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis 5 ขั้นตอน สำหรับใช้ในครัวเรือน ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรง โอริง 2 ชั้นเพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน ติดตั้งง่ายขจัดสิ่งสกปรก เชื้อโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

อุปกรณ์ในการติดตั้งมีดังนี้

 1. ชุดเครื่องกรอง RO
 2. ถังแรงดันสำหรับเก็บน้ำ
 3. PP 5 Micron
 4. GAC Carbon
 5. Block Carbon
 6. RO Membrane
 7. Post Carbon
 8. T-way/Ball Valves
 9. น๊อตและพุก
 10. ที่ขันกระบอก
 11. สายน้ำ 2 หุน ยาว 8 เมตร
 12. ชุดก๊อกน้ำ

วิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Colandas ระบบ RO

 1. ทำการติดตั้งเครื่องกรองน้ำตามจุดที่ต้องการ โดยการถอดชุดกระบอกเมมเบรน (Membrane) และ Post Carbon ออกก่อน แล้วทำการยึดเครื่องกรองน้ำ ควรยึดเครื่องกรองน้ำให้แน่นหนา
 2. หมุนฝากระบอกเมมเบรน (Membrane) และนำไส้เมมเบรน (RO Membrane) ใส่ในกระบอก
 3. แกะพลาสติกหุ้มไส้กรองออก หมุนกระบอกเข้ากับตัวเครื่องตามลำดับ จากนั้นขันกระบอกให้แน่น
       กระบอกที่ 1 : ไส้กรอง PP 5 Micron สำหรับกรองตะกอนหยาบความละเอียด 5 ไมครอน
       กระบอกที่ 2 : GAC Carbon คาร์บอกชนิดเกร็ด ทำหน้าที่ กรองสี กลิ่นคลอรีน และสารพิษต่างๆ
       กระบอกที่ 3 : Block Carbon ทำหน้าที่ กรองกลิ่น ฝุ่น และสารแขวงลอย
 4. ต่อสายน้ำทิ้งเข้ากับ flow
 5. ต่อวาล์วเปิดปิดแทงค์ เข้ากับตัวแทงค์ และต่อสายน้ำโยงไปที่ข้อต่อสามทางของไส้กรองลำดับที่ 5  คือ post carbon
 6. พันเกลียว T-way กับ ball valve ประกอบเข้าด้วยกันต่อเข้ากับท่อประปา และต่อสายน้ำโยงไปที่ข้อต่อสามทางของกระบอกแรก (ไส้กรอง PP)
 7. ทำการติดตั้งฉากยึดก๊อกตามจุดที่ต้องการ
 8. ประกอบก็อกเข้ากับฉากยึดก็อก และต่อสายน้ำโยงเข้ากับไส้กรองลำดับที่ 5 คือ Post Carbon 10″
 9. ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องกรองน้ำควรมีการล้างระบบก่อนหนึ่งรอบโดยการ ถอดสายน้ำตรงทางก่อนเข้ากระบอกเมนเบรน แล้วเสียบปลั้กไฟเพื่อทำการล้างไส้กรองจากขั้นตอนที่ 1 2 3 เพื่อไม่ให้ผงคาร์บอน เข้าไปยังไส้กรองเมนเบรน เมื่อน้ำใสแล้วจึงค่อยนำสายน้ำต่อเข้าไปตามเดิม
Social Share :
Scroll to Top